年份     標 題
2018年4月29日 復活期第五主日
2018年4月22日 復活期第四主日 聖召主日
2018年4月15日 復活期第三主日
2018年4月8日 復活期第二主日
2018年4月1日 復活主日
2018年3月25日 基督苦難主日
2018年3月18日 四旬期第五主日
2018年3月11日 四旬期第四主日
2018年3月4日 四旬期第三主日
2018年2月25日 四旬期第二主日
2018年2月18日 四旬期第一主日
2018年2月11日 常年期第六主日
2018年2月4日 常年期第五主日
2018年1月28日 常年期第四主日
2018年1月21日 常年期第三主日
2018年1月14日 常年期第二主日
2018年1月7日 主顯節
頁頂